ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MINOS

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

1.Στόχος του MINOS
 

Το Πρόγραμμα MINOS φιλοδοξεί να δώσει λύση στο μέχρι τώρα δυσεπίλυτο πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων (κατσίγαρος) που προκύπτουν από τα ελαιουργεία κατά την διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου μέσω της ανάπτυξης μίας καινοτόμου μεθόδου, η εφαρμογή της οποίας θα είναι δυνατή σε πλήρη (βιομηχανική) κλίμακα και θα μπορούσε να αποτελέσει μία βιώσιμη κερδοφόρα επένδυση υψηλής τεχνολογίας.